Balkánská dýka

       

Turecký jatagan

       

Šavle „kilidz“

         

Stříbrný jatagan

       

Turecká šavle

Originál se nachází v muzeu ve Vysokém Mýtě.