Délka: 423mm – cal. 17,6 mm

Touto pistolí byla vyzbrojena Rakousko – Uherská jízda za napoleonských válek a udržela se až do 50. let 19. století. Pistole je považována za jednu z nejelegantnějších křesadlových služebních pistolí vůbec. Originál se nachází v soukromé sbírce.

Literatura: Pistole vz. 1798 , Střelecký magazín č.5 , rok 2001 , str. 30 -31