Lovecký tesák, dobově  a místně zařaditelný do období husitství v Čechách. Používal se k usmrcení poraněné vysoké, nebo černé zvěře, jako pracovní nástroj i lidová chladná zbraň. Nosit meč nebylo pro prostý lid povolené.

Až v pozdější době se stal bohatě zdobeným doplňkem, prestižní zbraní a odznakem vyššího stavu, nebo příslušnosti k myslivcům.