Délka: 832mm/620mm – cal.9mm

Zásobník 32 nábojů

 

Konstruktér Hugo Schmeisser nahradil frézovaný MP38 lisovaným  a tudíž méně náročným na výrobu MP40. Bylo vyrobeno více jak 1,000,000 kusů. Zbraň je vyrobena jako expanzní samopal. Vzorová zbraň se nachází v Muzeu Hradec Králové a v muzeu Pardubice.

Lit.: Zbraně 1. a 2. světové války, str. 103, Aventinum 2000