K nabíjení zbraně používejte výhradně černý střelný prach!
Nikdy nezkoušejte nabít předovku bezdýmným prachem nebo jiným druhem střelného prachu než černým.
Nikdy ani nemíchejte bezdýmný a černý prach!

Návod:

 1. Odstraňte všechnu mastnotu z nábojové komory, pistonů (u křesadlových zbraní pánvičky) a okolí zátravky.
 2. U perkusních zbraní se přesvědčte, že pistony jsou utažené
 3. Ještě před nabíjením u perkusních zbraní na piston nasaďte zápalku, zbraň namiřte do bezpečného směru, natáhněte kohout a odpalte zápalku. Tímto způsobem se vyčistí od špíny, mastnoty a případné vlhkosti průšlehové kanálky a zátravky pistonů. Podobně postupujte u křesadlových a doutnákových, případně kolečkových zbraní zbraní. Na pánvičku nasypte střelný prach a dále postupujte jako u zbraně perkusní.
 4. Natáhněte kohout do nabíjecí mezipolohy (pokud ji zbraň má) a vsypte do hlavně (vhodné je použití nabíjecího trychtýře-násypky) odměřenou dávku prachu.
 5. Doporučená dávka prachu pro zbraň je přesně dána ráží zbraně pro prach Vesuvit LC  pod sférickou kulatou střelu o průměru dle ráže zbraně s použitím flastru. Maximální povolená navážka je daná ráží.
 6. Vložte střelu z měkkého olova do ústí hlavně a s pomocí nabijáku ji zasuňte na prach. Střela by měla prach lehce slisovat, ale rozhodně do ní nemlaťte, aby nedošlo k nežádoucí deformaci střely.
 7. U perkusních zbraní používejte perkusní zápalku tovární výroby. nasaďte na piston zápalku, zápalku lehce zdeformujte, čímž zabráníte jejímu padání z pistonu.
 8. Až těsně před střelbou natáhněte kohout do zadní polohy. Zbraň je připravena ke střelbě.

Závady při střelbě:

 1.  Pokud je střela nabita bez prachu, což se může stát každému, lze ji vytáhnout pomocí speciálního vytahovače, kdy do střely zašroubujete tyčku zakončenou samořezným šroubkem. Pak střelu vytáhnete. Podobně postupujete v případě zvlhnutí prachu v hlavni
 2.  Te také možné, že dojde k výstřelu nadvakrát. Nejprve slyšíte explozi zápalky a vzápětí výstřel. příčinou může být částečně zvlhlá prachová náplň nebo velký prostor mezi střelou a prachovou náloží v komoře. Pozor, tento stav je velmi nebezpečný. Pokud není střela pevně usazena na prachové náplni a je pod ní dutina, střelný prach má úplně jinou charakteristiku hoření s podstatně vyššími tlaky. Věnujte nabíjení plnou pozornost a postupujte pečlivě.
 3. Pokud se zápalka zapálí, ale nedojde k výstřelu, může být nečistotou ucpaný piston. Vyčistěte ho.

Čištění:

 1. Zbraň na černý střelný prach je nutné čistit, aby se předešlo korozi a tím jejímu nevratnému poškození.
 2. Opravdu, nenechávejte ji po střelbě nečištěnou!
 3. Po vyčištění a dokonalém otření dosucha je nutné všechny části konzervovat kvalitním zbrojním olejem.

Zbraň uložte na suchém nepřístupném místě mimo dosah nepovolaných osob a dětí!