Délka: 400mm cal. 16 mm

Transformace křesadlové pistole na perkusní opatřené pistolovou pojistkou. Tyto pistole neměli nabiják, ten nosil střelec na nábojové brašně. Tímto typem byly vyzbrojeni hlavně útvary zeměbranecké jízdy.

Vzor muzem Hradec Králové.

Lit.: Armády Rakouska, Saska a Prusko ve válce 1866, str. 91 , 1990